Tag Archives: Kart

Skrednett.no

Fantastisk karttjeneste for toppturfolket!

Skredkart

For noen deler av Norge har Forsvaret laget kart som viser hvilket terreng som er bratt nok til at snøskred kan utløses (mer enn 30 grader bratt, merket med rød skravering). I tillegg er mulige utløpsområder for skred også merket av med lysere rødt.

Gå inn på skrednett.no, klikk på kart-fanen, og Forsvarets skredkart, zoom inn på det fjellet du planlegger tur til og få et inntrykk av hvor bratt og utsatt turen er.

Et godt eksempel på et fjell der så og si hele den slakeste ruta går i terreng slakere enn 30 grader er Smørbotntind som vist på bildet.